Diensten

RS Financials biedt haar diensten aan op tijdelijke of projectmatige basis, waarbij vooraf de grote lijnen van de werkzaamheden in kaart worden gebracht, inclusief heldere doelstellingen. Zowel tussentijds als achteraf vindt evaluatie van de werkzaamheden plaats en wordt bezien of sprake dient te zijn van aanpassing van de gestelde doelen.

Met betrekking tot de werkzaamheden kan worden gedacht aan:

Interimmanagement:
Het kan voorkomen dat tijdelijke invulling van een financiële functie (management of specialistische) gewenst is, bijvoorbeeld in het geval van tijdelijke afwezigheid van één van uw medewerkers, om bepaalde projecten te leiden of een overbrugging van een periode van zwangerschapsverlof. U kunt ook denken aan het leiden van projecten op financieel-bedrijfseconomisch terrein (bijvoorbeeld SOX of SAS70) of het begeleiden van (re)organisaties van een financiële afdeling etc. Door de brede ervaring die Robert de afgelopen jaren heeft opgedaan op posities als Finance Manager, en (Concern) Controller kan zijn inzet een uitkomst bieden voor uw onderneming.

Accountancy:
Door de jarenlange ervaring van Robert in het accountantsvak weet hij exact wat hieronder wordt verstaan. Of het nu werkzaamheden zijn in het kader van het voorbereiden van accountantscontrole (bijvoorbeeld het maken van balansdossiers, aansluitingen, specificaties, verbandscontroles etc.) of het daadwerkelijk uitvoeren van accountantscontrole (of andere controlewerkzaamheden), RS Financials kan u hierbij prima van dienst zijn. Uitvloeisel van een accountantscontrole is veelal een verantwoording, bijvoorbeeld een jaarrekening. Robert beschikt over specifieke kennis ter zake van de controle van ESF-verantwoordingen en verantwoordingen op basis van IFRS en US GAAP.

Administratieve organisatie en interne beheersing:
De kwaliteit van uw organisatie is van groot belang, immers binnen uw organisatie dienen betrouwbare cijfers tot stand te komen waarmee u uw organisatie kunt aansturen. Het is derhalve van cruciaal belang dat u in uw besluitvorming moet kunnen steunen op cijfers.

Specifieke kennisgebieden van Robert zijn hierbij:

(a) administratieve organisatie en interne controle (AO/IC),

(b) maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen,

(c) begroting, budgettering, latest estimates en rolling forecasts,

(d) planning en controle cycle (waaronder managementinformatie en key-performance indicatoren), en

(e) compliance (Tabaksblat/Frijns, SOX) en procescontrol (SAS 70).


Administratie:
Voor het voeren van een administratie of het begeleiden van administratieve werkzaamheden dan wel het periodiek nagaan van de boekingen, kunt u vanzelfsprekend ook bij RS Financials terecht. Daarbij is de mogelijkheid de administratie te voeren op uw boekhoudpakket of uw administratie te voeren op het boekhoudpakket van RS Financials. 

Tarief
Het tarief dat wordt gehanteerd is concurrerend te noemen. Dit komt doordat er geen sprake is van overtollige overheadkosten. Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangt u een schriftelijke opdrachtbevestiging met prijsopgaaf.

 
    Design Websitesdirect / Hosted iSites